Πριν από την είσοδό σας στο χώρο του franchise ως Δικαιοπάροχος (franchisor) θα πρέπει να ζητήσετε τις συμβουλές εξειδικευμένων στο χώρο επαγγελματιών

Η μέθοδος της Δικαιόχρησης (franchising) είναι ένας εξαίρετος τρόπος συνεργασίας επιχειρηματιών αλλά και εξίσου επικίνδυνος και καταστροφικός εάν δεν διασφαλιστούν εκ των προτέρων κάποιες βασικές προϋποθέσεις.  Και ακολουθώντας τη σοφή Ιπποκράτειο Αρχή "Κάλλιον το Προλαμβάνειν του Θεραπεύειν" θα ήταν δυστύχημα να διαπιστώσετε εκ των υστέρων ενώ θα έχετε μπει μέσα στο χώρο του franchising, ότι δεν είχατε πληροφορηθεί και ενημερωθεί σωστά.  Οι σύμβουλοι που ασχολούνται με το franchising είναι διαφόρων ειδικοτήτων όπως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νομικοί Σύμβουλοι, Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι, Τραπεζίτες.  Με το παρόν άρθρο μου θα ήθελα να επικεντρωθώ στις προσφερόμενες υπηρεσίες του Νομικού Συμβούλου Franchising, ως προς τον Δικαιοπάροχο (Franchisor). Είναι αυτονόητο ότι απαιτείται επιλογή εξειδικευμένου Νομικού Συμβούλου στο Franchising.  Το ποιος είναι έμπειρος και εξειδικευμένος Δικηγόρος, κατά τη γνώμη του γράφοντος, συνάγεται από τη σωρευτική άθροιση των εξής προϋποθέσεων:  θεωρητική κατάρτιση (εξειδικευμένες σπουδές), συνεχής επιμόρφωση (συμμετοχή σε συνέδρια), αρθρογραφία, δικαστηριακή αντιμετώπιση των θεμάτων και τέλος σοβαρό διεθνές και ελληνικό πελατολόγιο.  Η ανάγκη ενός εξειδικευμένου σε θέματα δικαιόχρησης Νομικού Συμβούλου καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική και απαραίτητη λόγω της ελλείψεως νομοθεσίας για τη Δικαιόχρηση στην Ελλάδα, καθιστώντας έτσι τη Σύμβαση Δικαιόχρησης το νομικό υπόβαθρο της σχέσης.

Η ανεπάρκεια της υφισταμένης νομοθεσίας είναι αυταπόδεικτη από το γεγονός ότι σήμερα τα προβλήματα που αναφύονται σε μία συμβατική σχέση franchising εμπίπτουν σε πολλές διατάξεις και νομοθετήματα, πράγμα που και οι μη υποστηρικτές της νομοθετικής ρύθμισης αναγνωρίζουν, όπως στον Αστικό Κώδικα, το νόμο για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, το νόμο για την προστασία των καταναλωτών, το νόμο για τη μεταφορά τεχνολογίας και μία σειρά άλλων που και μόνο ο αριθμός τους κάνει φανερή τη δυσκολία των συμβαλλομένων να γνωρίζουν που θα πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή τους ώστε να μην προκύψουν δυσεπίλυτα προβλήματα.
Κατά την προσωπική μας άποψη την οποία έχουμε καταθέσει εδώ και αρκετό καιρό (βλέπε Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ "ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών έτος 1997 τευχ. 11 σελ. 1056), είχαν ωριμάσει ήδη οι συνθήκες για την πλήρωση του υφισταμένου νομοθετικού κενού (όπως έχει ήδη συμβεί σε χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία, Ισπανία, Ρωσία, Βέλγιο, Ιταλία) χωρίς να αναφερθούμε εκτός Ευρώπης όπως στις ΗΠΑ (η χώρα που γέννησε το Franchise και έχει την πιο αναπτυγμένη αγορά franchise), Αυστραλία, Καναδάς, Μεξικό, Βραζιλία.


Οι υπηρεσίες που μπορεί ο Νομικός Συμβούλος να παρέχει προς τον Δικαιοπάροχο (Franchisor) συνοψιζονται ως εξής:

 1. Γενική ενημέρωση του υποψηφίου Δικαιοπάροχου για το θεσμό, την προέλευσή του, τη νομική αντιμετώπισή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, και τις ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου Franchising της Ελλάδας.
 2. Επιλογή και ίδρυση εταιρικού τύπου που θα είναι ο φορέας του συστήματος Δικαιόχρησης.  Συμφωνίες μετόχων / εταίρων για φυσικά πρόσωπα περισσότερα του ενός.
 3. Κατοχύρωση Δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 4. Κατοχύρωση ημεδαπού εμπορικού σήματος στο αρμόδιο τμήμα σημάτων του Υπουργείου Εμπορίου.
 5. Κατοχύρωση κοινοτικού σήματος του συστήματος δικαιόχρησης (franchising) στο κοινοτικό γραφείο κατοχύρωσης σημάτων στο Αλικάντε στην Ισπανία.  Κατοχύρωση του σήματος για κάθε χώρα (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπου το σύστημα franchising μπορεί να επεκταθεί.  Κατοχύρωση Domain Name στον κυβερνοχώρο.  Διαδικασίες ηλεκτρονικού εμπορίου.
 6. Παραχώρηση χρήσης εμπορικού σήματος του δικαιοπάροχου προς τον δικαιοδόχο για όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ τους σύμβαση στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
 7. Διατύπωση αναλυτικής αίτησης υποψήφιου δικαιοδόχου.  Νομικός έλεγχος του υποψήφιου δικαιοδόχου.
 8. Διατύπωση προσυμφώνου της σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).
 9. Διαμόρφωση της σύμβασης δικαιόχρησης, η οποία σύμβαση, λόγω ελλείψεως συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου αποτελεί το νομικό υπόβαθρο της σχέσης μεταξύ Δικαιοπάροχου και Δικαιοδόχου.
 10. Διαμόρφωση του μισθωτηρίου του ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί η επιχείρηση δικαιόχρησης (franchising), με τρόπο ώστε να παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις στο σύστημα δικαιόχρησης και στο δικαιοπάροχο αυτού.
 11. Διαμόρφωση σύμβασης Κυρίας Δικαιόχρησης (master franchise) στην περίπτωση επεκτάσεως του συστήματος δικαιόχρησης (franchising) στο εξωτερικό ή εισαγωγής αλλοδαπού συστήματος δικαιόχρησης στην Ελλάδα - Διαμόρφωση σύμβασης ανάπτυξης περιοχής ή σύμβαση joint venture.
 12. Διαμόρφωση της συμβάσεως ή έλεγχος και εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας μεταξύ του Δικαιοπαρόχου και εταιρείας συμβούλων δικαιόχρησης προκειμένου να ανατεθεί στην εταιρεία αυτή η διαμόρφωση του εγχειριδίου λειτουργίας του συστήματος δικαιόχρησης (franchising) και του υπολοίπου πακέτου franchising.
 13. Νομικός έλεγχος του πληροφοριακού εντύπου που θα χορηγείται στον υποψήφιο δικαιοδόχο.
 14. Υποβολή αίτησης, συνοδευτική της συμβάσεως δικαιόχρησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, με σκοπό τη προστασία αμφοτέρων του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου σε συνδυασμό με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 15. Κατοχύρωση του εγχειριδίου λειτουργίας (operational manual) του συστήματος δικαιόχρησης (franchising) καθώς και των αρχιτεκτονικών σχεδίων του πρωτοτύπου καταστήματος του δικτύου δικαιόχρησης, όπως και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (software), με βάση τα οποία λειτουργεί το σύστημα μηχανογράφησης του δικτύου.
 16. Διαμόρφωση συμβάσεως προμηθείας με σκοπό την εξασφάλιση μόνιμης συνεργασίας μεταξύ του δικαιοπαρόχου και συγκεκριμένων, μόνιμων προμηθευτών που εξασφαλίζει την ομοιομορφία στα συστήματα δικαιόχρησης προϊόντων
 17. Διαπραγματεύσεις και έλεγχος συμβάσεων με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εμπλέκονται στο franchising, (Εταιρείες Venture Capital, Τράπεζες, Εταιρείες Leasing, κτλ.).
 18. Συνεχής νομική υποστήριξη κατά την ανάπτυξη του δικτύου και καθ όλη τη διάρκεια του συστήματος δικαιόχρησης και στις σχέσεις μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχων και τρίτων συνεργατών τους.


Κλείνοντας αυτή την συνοπτική παρουσίαση των βασικών νομικών θεμάτων που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο Δικαιοπάροχος, θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι η έλλειψη όπως προαναφέρθηκε ειδικού νομοθετήματος για το franchising καθιστά αναγκαία και απαραίτητη την συνδρομή ενός εξειδικευμένου Νομικού Συμβούλου.

Ο Σωτήρης Γιαννακάκης είναι Δικηγόρος PhD (ΔΠΘ), LL.M HARVARD
Νομικός Σύμβουλος και Υπεύθυνος Διεθνούς Ανάπτυξης της TOP FRANCHISES Hellas
Νομικός Σύμβουλος και Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος
Πρ. Νομικός Σύμβουλος του Διεθνούς Συμβουλίου Franchise  (WFC)
Νομικός Σύμβουλος της Μεσογειακής Ομοσπονδίας Franchise (MFF)
Μέλος της Νομικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Franchise (EFF)